portada antiga

Quina és, en realitat, la cosa intrínsecament més bella del món?
Sens dubte, l’ésser humà, que creix i es desenvolupa.
(Rudolf Steiner)

 

Tretzevents és una escola de secundària Waldorf d’una sola línia de 1r, 2n, 3r i 4t d’ESO. Podem acollir 20 alumnes per aula, treballem amb grups reduïts i ens trobem al bell mig de Collserola. Tenim l’impuls de fer créixer l’escola i que esdevingui un punt de trobada, d’estudi i de treball artístic per a totes les persones interessades en la pedagogia Waldorf.

La Pedagogia Waldorf és un moviment pedagògic les bases metodològiques i didàctiques del qual parteixen d’un continu estudi per part del professorat de la naturalesa humana, concretant-se en un pla d’estudis complet en el qual es barregen harmònicament les activitats intel·lectuals, artístiques i pràctiques, com a instruments per potenciar les fases evolutives i afavorir les capacitats genuïnes de cada alumne i cada alumna.

L’educació secundària impulsa la recerca del coneixement i exercita el pensament i el judici autònom dels alumnes adolescents. S’estimula l’intel·lecte amb assignatures de ciències combinades amb assignatures creatives i artístiques. L’experiència ens mostra que assignatures com teatre, música, dansa i belles arts no només estimulen la creativitat en el camp artístic sinó també en el camp intel·lectual.

Aquesta etapa és un moment sensible d’evolució de l’alumne cap a dins, amb l’experimentació de si mateix com a individu, i cap en fora, amb el seu aprenentatge com a ésser social. El jove adolescent està desenvolupant les seves forces per trobar la veritat i descobrir les lleis que regeixen la societat, l’entorn, la natura i el món, d’una manera clara, objectiva i inspiradora. Aquesta descoberta li permetrà anar elaborant un judici propi i experimentar com el coneixement és sempre generador de noves preguntes.