Pedagogia Waldorf

La concepció de l’ésser humà que subjau en l’antropologia de Rudolf Steiner és la d’un ésser humà que recorre un camí evolutiu a diferents nivells: físic, anímic i espiritual. Un camí que busca desenvolupar la pròpia individualitat en una societat que contínuament tendeix a dissoldre els trets individuals propis. El desenvolupament harmònic entre les parts constituents de l’ésser humà comencen des del naixement, essent fonamentals els tres primers septennis, períodes al llarg dels quals es desenvolupen les forces creadores i formatives de l’ésser humà. En aquest context, el paper del mestre de l’escola és com el de l’artista que permet que s’expressin les potències intrínseques de la matèria, de la qual sorgirà l’obra d’art.

La Pedagogia Waldorf ofereix una alternativa capaç de plantejar un model d’ésser humà lliure, creatiu i solidari, qualificat per adaptar-se als canvis sense sobresalts. El seu objectiu és el d’ajudar el jove a desenvolupar-se de manera harmoniosa en tots els aspectes de la seva personalitat.

És per aquesta raó que totes les matèries estan orientades a estimular les capacitats intel·lectuals, emocionals i físiques de forma rítmica i equilibrada. Una de les principals característiques és el lloc que donem a l’experiència en aquest procés d’aprenentatge, buscant tothora que els alumnes aprenguin a aprendre de la vida mateixa.

Prenent, doncs, l’experiència com a punt de partida, s’assoleix el nivell intel·lectual adequat i propi de cada nivell evolutiu. Mitjançant el treball constant i conscient del judici autònom i de la voluntat ferma, aquests joves podran dur a terme, com a adults, projectes de transformació positiva en el món. Tot això és possible si l’adult ha aconseguit desenvolupar de manera equilibrada el seu món emotiu.

Avui en dia és més necessari que mai que les persones arribin a la fase adulta amb confiança amb si mateixos, amb un alt grau de creativitat i amb un gran sentit de la solidaritat i el treball cooperatiu. La pedagogia Waldorf pretén educar éssers humans lliures, que siguin capaços de dibuixar un propòsit i una direcció a les seves vides des de la seva pròpia individualitat.

L’objectiu de la pedagogia Waldorf és el d’ajudar el jove a desenvolupar-se de manera harmoniosa en tots els aspectes de la seva personalitat.

La pedagogia Waldorf és de referència a països com Finlàndia, Estats Units o Alemanya. La UNESCO la reconeix com una pedagogia que posa l’ésser humà al centre i que està experimentant un creixement exponencial arreu del món.

Pel que fa a la nostra escola, Tretzevents, compta amb el mestratge de Fabio Marchessini, mestre waldorf de secundària des de l’any 1989. Ha esdevingut el mentor de Tretzevents, acompanyant i formant els mestres sobre temes clau de la Pedagogia Waldorf.

El curs 2015-16 va comptar també amb la mirada i l’assessorament de Christopher Clouder, educador, pedagog i president de la Federació Waldorf Internacional.

Entrevista Christopher Clouder
Entrevista Christopher Clouder

Enllaços per a saber-ne més