Projecte Educatiu de Centre

Quina és, en realitat, la cosa intrínsecament més bella del món?
Sens dubte, l’ésser humà, que creix i es desenvolupa.
(Rudolf Steiner)

L’Institut Tretzevents Waldorf-Steiner és una institució privada, autoritzada pel Departament d’Ensenyament de la Generalitat de Catalunya. Som el primer institut de secundària Waldorf homologat, i el claustre està conformat per professors amb una gran vocació i compromís d’acompanyar els joves en el seu desenvolupament personal. Garantim una relació educativa individualitzada, és per això que limitem el nombre d’alumnes a 20 per aula.

La Pedagogia Waldorf, creada per Rudolf Steiner l’any 1919, és un dels moviments educatius més importants del món i un referent de la renovació pedagògica contemporània. Integrat dins la Xarxa d’Escoles Associades de la UNESCO, actualment té presència a més de 70 països de tots els continents i compta amb més de 2.000 centres. És un moviment pedagògic les bases metodològiques i didàctiques del qual parteixen d’un continu estudi per part del professorat de la naturalesa humana, concretant-se en un pla d’estudis complet en el qual es barregen harmònicament les activitats intel·lectuals, artístiques i pràctiques, com a instruments per potenciar les fases evolutives i afavorir les capacitats genuïnes de cada alumne.

L’educació secundària impulsa la recerca del coneixement i exercita el pensament i el judici autònom dels alumnes adolescents. S’estimula l’intel·lecte amb assignatures de ciències combinades amb assignatures creatives i artístiques. L’experiència ens mostra que assignatures com teatre, música, dansa i belles arts no només estimulen la creativitat en el camp artístic sinó també en el camp intel·lectual.

Aquesta etapa és un moment sensible d’evolució de l’alumne cap a dins, amb l’experimentació de si mateix com a individu, i cap en fora, amb el seu aprenentatge com a ésser social. El jove adolescent està desenvolupant les seves forces per trobar la veritat i descobrir les lleis que regeixen la societat, l’entorn, la natura i el món, d’una manera clara, objectiva i inspiradora. Aquesta descoberta li permetrà anar elaborant un judici propi i experimentar com el coneixement és sempre generador de noves preguntes.

Tenim l’impuls de fer créixer l’escola i que esdevingui un punt de trobada, d’estudi i de treball artístic per a totes les persones interessades en la pedagogia Waldorf, així com de crear xarxes de col·laboració amb entitats, museus i agents educatius en les quals els nostres alumnes puguin desplegar les seves capacitats i sortir al món a transformar-lo.

Podeu descarregar el Pla de Convivència de Centre en aquest enllaç.