L’institut

Tretzevents va néixer l’any 2011 acompanyant un grup de 12 nois i noies d’entre 12 i 13 anys. Neix, doncs, amb l’impuls de ser un institut de secundària, constituït com una Associació No Lucrativa. Autoritzada pel Departament d’Ensenyament de la Generalitat de Catalunya, la visió de Tretzevents és crear un espai dins del sistema per a ser font de transformació social i pedagògica. El desembre del 2014 es va aconseguir l’homologació, en un moment en què hi havia uns 60 alumnes repartits entre 1r, 2n, 3r i 4t d’ESO, després d’un treball intents de preparació del terreny i de les instal·lacions, que es troben a la Floresta, terme municipal de Sant Cugat del Vallès.

Durant l’estiu del 2013, vàrem construir entre tots (alumnes, pares, mares, mestres, amics, avis, àvies…) un edifici de dues plantes amb l’arquitecte Santiago Cirujeda, que ens va acompanyar en aquest primer impuls comú. Construir ens va portar a conèixer-nos, a compartir i a crear aquesta arquitectura interna, que és tan important com l’arquitectura externa, i que va donar forma a l’impuls social que té Tretzevents. La qualitat de les relacions humanes és el que ens educa: el teixit del que no es veu.

La missió de Tretzevents és que aquest espai que és l’institut esdevingui el lloc i el temps per a desenvolupar la individualitat de cada alumne, de cada professor i persona que hi formi part.

Un dels valors fonamentals de Tretzevents és la llibertat, aprendre a ser lliures a través de les experiències aquí viscudes i de les relacions que s’han creat. El valor principal de l’educació és crear-se i ser creadors en el món.

Tretzevents és un viatge que fem entre tots, perquè el jove pugui emprendre el seu camí personal i descobrir-se a si mateix en els altres. En un moment on el jove està tan inestable i perdut, volem crear les condicions perquè aprengui que viure és possible, que té forces per transformar-se i transformar, i per descobrir que l’art, la ciència i la relació de respecte vers l’altre i vers si mateix són la base d’una interioritat que l’acompanyarà tota la vida.